? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "Save Template" CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Tinggal Jejak Anda Disini....

Friday, February 12, 2010

Hafazan

1.0 PENGENALAN


Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai panduan hidup manusia.Justeru, ia perlu dibaca, dikaji dan ditelaah sepanjang masa agar kehidupan kitab benar-benar terpimpin dibawah naungan al-Quran.Antara cara yang berkesan bagi memangkinkan seseorang itu mudah berhubung dengan al-Quran ialah melalui aktiviti hafazan.Aktiviti ini sebenarnya amat sesuai bagi usia pelajar sememangnya masih jernih dan bersedia untuk menerima sesuatu yang baru.
Pelajar merupakan satu asset yang amat berharga buat pembangunan dan kemajuan sesebuah institusi dan negara.Pelajar mampu menghasilkan suatu perubahan jika dibimbing dan diberikan kemahiran yang sewajarnya.Pelajar juga adalah generasi penyambung bagi membentuk masyarakat di masa depan.
Dunia kini memaparkan pelbagai ragam dan kerenah pelajar dalam menongkah arus pendidikan yang deras dengan perubahan-perubahan yang kian menerpa.Situasi ini dapat digambarkan seperti lagak seorang pendayung sampan mengharungi ombak.Ada yang berjaya mendayung ketepian dan ada juga yang karam ditengah lautan.Dalam usia rebung pelajar inilah seharusnya dimanfaatkan untuk menelaah, menghafaz dan memahami setiap bait huruf kalam Allah yang merupakan amanat agung ummat Nabi Muhammad s.a.w.Ternyata tiadanya peluang, semangat, disamping kurangnya bimbingan dan pendedahan terhadap kepentingan al-Quran sebagai kitab mulia yang menjadi rujukan utama umat islam ini menyebabkan golongan pelajar tidak mengetahui bagaimana cara untuk memahami dan menghafaz al-Quran menyebabkan mereka merasa hafazan al-Quran adalah satu aktiviti yang amat sukar.
Melalui pengalaman dan pemerhatian, ramai ibubapa yang menginginkan anak-anak mereka menghafaz al-Quran.Namun begitu, tanpa peluang yang sesuai, kaedah dan teknik yang betul, usaha menghafaz yang dicuba tidak mencapai apa yang diinginkan.Menghafaz al-Quran adalah suatu pekerjaan yang sangat berat, kerana orang yang mencemburi dunia menghafaz al-Quran mempunyai tanggungjawab untuk menjaga hafalannya sepanjang masa.Sebagai contoh, orang yang melanjutkan bidang akademik akan berakhir setelah ia memperoleh Doktor Falsafah atau Phd.Namun orang yang ingin menjadi seorang al-Hafiz tidak akan dibenarkan berhenti setelah dia berjaya menghafaz keseluruhan al-Quran.Apapun beratnya sesuatu pekerjaan akan menjadi ringan sekiranya seseorang itu sememangnya mempunyai niat yang kental dan azam yang kuat.Pepatah melayu menyebut,”Nak seribu cara, Tak Nak Seribu Dalih”.

2.0 PENGERTIAN HAFAZAN

Pengertian “ hafazan “ diambil dari perkataan “ hafaz” yang bererti sudah masuk betul ingatan, dapat mengucapkan pelajaran ( ayat al-Quran dan lain-lain ) dengan ingatan semata-mata, tanpa melihat buku, kitab dan sebagainya..Hafazan adalah proses yang digunakan untuk menyimpan pengetahuan.

Menghafaz al-Quran bukan bermakna mengingat ayat-ayatnya sahaja, malah ia mempunyai maksud yang lebih daripada itu.Tidak ada bahasa lain yang dapat menterjemahkan perkataan hafaz atau ( hifz ) dalam Bahasa Arab.Hifz dari segi bahasa bermaksud menjaga dan memelihara.Justeru, orang yang menghafaz al-Quran ialah orang yang memelihara al-Quran daripada hilang.Ia menyimpannya di dalam dada dan ia membacanya selalu supaya tidak lupa dan tidak hilang.Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 9:
¨bÎ) #x‹»yd tb#uäöà)ø9$# “ωöku‰ ÓÉL¯=Ï9 š†Ïf ãPuqø%r& çŽÅe³u;ãƒur tûüÏZÏB÷sßJø9$# tûïÏ%©!$# tbqè=yJ÷ètƒ ÏM»ysÎ=»¢Á9$# ¨br& öNçlm; #\ô_r& #ZŽÎ6x. ÇÒÈ
Maksudnya: “ Sesungguhnya al-Quran ini menunjukkan ke jalan yang paling lurus dan memberi berita gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahawa bagi mereka ganjaran yang besar”.

Selain daripada itu, Nabi Muhammad s.a.w bersabda yang bermaksud:
“ Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Taala, maka baginya satu kebajikan dan satu kebajikan itu digandakan dengan sepuluh kali ganda.Aku tidak mengatakan Alif, lam, Mim itu satu huruf, tetapi Alif satu huruf, lam satu huruf dan Mim satu huruf”. ( Riwayat Ibnu Mas’ud ).


3.0 SEJARAH AWAL PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN HAFAZAN SEMASA NABI MUHAMMAD S.A.W MENERIMA WAHYU

Menghafaz al-Quran bukan perkara baru.Sejak ia diturunkan ia telah pun dihafaz.Nabi Muhammad s.a.w merupakan orang pertama menghafaz al-Quran.Dengan demikian baginda s.a.w digelar saiyidul Hufaaz ( Penghulu bagi penghafaz al-Quran ).Sejarah pembelajaran al-Quran secara hafazan bermula sejak turunnya ayat pertama dari al-Quran kepada Nabi Muhammad s.a.w.Ketika Rasulullah s.a.w berumur 40 tahun dan sedang beribadat di Gua Hira’, Allah SWT telah memerintahkan Jibrail a.s untuk mengajarkan al-Quran kepada baginda. Ayat pertama yang dibaca ialah ‘iqra’ yang diulang sebanyak tiga kali oleh malaikat Jibrail a.s dan kemudian dibaca kembali oleh baginda secara hafazan.
Sebagaimana dimaklumi dari berbagai nas bahawa beliau adalah seorang nabi yang ummi, yakni tidak tahu menulis dan membaca. Dalam keadaan yang ummi itulah, baginda Nabi Muhammad s.a.w menerima al-Quran dari malaikat Jibrail dan seterusnya menyampaikannya kepada para sahabat menerusi hafazan.
Rasulullah s.a.w mempunyai banyak kelebihan dalam menghafaz al-Quran. Disamping kebijaksanaan yang dimiliki, baginda Rasulullah s.a.w amat bersungguh-sungguh berusaha memastikan segala ayat-ayat al-Quran yang diterimanya itu dapat dihafaz dan diingat dengan baik.Bacaan Rasulullah s.a.w bukanlah hafazan semata-mata, tetapi bacaan untuk difahami dan diingati.
Pada awal penurunan wahyu, Rasulullah s.a.w sentiasa menggerakkan lidahnya mengulangi ayat-ayat al-Quran walaupun ayat tersebut belum sempurna dibaca oleh Jibrail a.s. Ini meganggu bacaan Jibrail a.s. Baginda bersungguh-sunggh melakukan itu hanya kerana mahu segera mengingati ayat-ayat tersebut dan bimbang ayat tersebut mungkin dilupanya. Firman Allah s.w.t dalam surah al-Qiyamah ayat 17-19:
¨bÎ) $uZøŠn=tã ¼çmyè÷Hsd ¼çmtR#uäöè%ur ÇÊÐÈ #sŒÎ*sù çm»tRù&ts% ôìÎ7¨?$$sù ¼çmtR#uäöè% ÇÊÑÈ §NèO ¨bÎ) $uZøŠn=tã ¼çmtR$uŠt/ ÇÊÒÈ
Maksudnya: “ Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca al-Quran kerana hendak cepat-cepat ( menguasai) nya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya ( di dalam ) dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.”


Rasulullah s.a.w juga sentiasa membasahkan bibirnya dengan al-Quran samaada dalam sembahyang, tahajjud, sewaktu baginda keseorangan atau bersama para sahabat, semasa dalam kesusahan atau kesenangan. Seterusnya, Rasulullah s.a.w mengajar al-Quran kepada para sahabatnya juga menerusi hafazan.Proses turunnya al-Quran adalah secara berperingkat-peringkat, sedikit demi sedikit tentunya ini dapat membantu dan memudahkan Rasulullah s.a.w untuk menyampaikannya kepada para sahabat yang kemudiannya menghafaz dan memahami isi kandungannya.
Penyampaian al-Quran secara sedikit demi sedikit telah dipraktikkan oleh jibrail a.s kepada Rasulullah s.a.w. Caranya dengan memperdengarkan bacaannya lalu diikuti oleh sahabat sebelum menghafaznya. Hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab r.a dengan kata beliau:

“ Pelajari al-Quran lima ayat demi lima ayat, kerana sesungguhnya Jibrail menurunkan al-Quran kepada Nabi Muhammad s.a.w lima ayat demi lima ayat”.
( Hadis riwayat al-Bai haqi ).

Setiap hari baginda Rasulullah s.a.w akan membaca al-Quran yang diterimanya pada malam hari sebelumnya serta menghuraikan maksudnya. Disamping itu, baginda manasihatkan sahabat-sahabatnya supaya menghafaz ayat-ayat yang telah dibacakan itu dan seterusnya mengamalkan perintahnya. Sebaik sahaja para sahabat menerima pelajaran dari ayat atau surah, maka mereka mengulang-ulang secara istiqamah sehingga sebati di dalam dada mereka pada malam harinya. Seterusnya sahabat-sahabat menyampaikan pula kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang lain.
Rasulullah s.a.w adalah contoh terunggul dalam sejarah menghafaz al-Quran. Baginda bertadarus dengan Jibrail a.s setiap kali datangnya bulan ramadhan. Amalan tersebut dilakukan secara berterusan dan ia adalah sunnah yang perlu diikuti oleh muslim.


4.0 KELEBIHAN-KELEBIHAN MENGHAFAZ AL-QURAN

Menghafaz al-Quran adalah ibadat dan ia suatu amalan untuk mendekatkan diri dengan Allah s.w.t.Menjadi hafiz merupakan nikmat rabbani yang datangnya dari Allah s.w.t kerana kelebihan menghafaz al-Quran sama nilainya dengan nikmat kenabian, Cuma bezanya tidak diberi wahyu. Sabda Rasulullah s.a.w :

من قرا القران فقد استد رج النبو ة بين جسنه غير أنه لا يوحى ا ليه لا ييفي لصاحب القران أن يجد مع من وجد ولا يجهل مع من يجهل و في جو فه كلا م الله.

Terjemahanya: “ Barangsiapa yang membaca ( menghafaz ) al-Quran, dia menyimpan ilmu kenabian dalam dadanya walaupun tiada lagi wahyu diturunkan untuknya. Adalah tidak wajar bagi seorang hafiz al-Quran memarahi orang yang pemarah dan juga tidak patut bertindak jahil terhadap orang yang jahil, sedangkan al-Quran berada dalam dadanya”. ( Hadith Riwayat Hakim ).

Dengan sebab itu, ia mempunyai beberapa kelebihan.Antaranya ialah:

4.1 Dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga serta diberi kelebihan untuk memberi syafaat kepada sepuluh orang dari kalangan keluarga terdekatnya yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t masuk neraka. Ini digambarkan dalam sebuah hadith Rasullullah s.a.w yang berbunyi:

من قرا القرا فا ستظهر ه فأ حل حلا له وحرم حرامه أ دخله الله أ جته وشععه في عشر ة من اهل بيته كلهم قد و جبت لهم النا ر.

Terjemahannya: “ Barangsiapa membaca al-Quran dan menghafaznya serta menghalalkan apa yang dihalalkan oleh al-Quran ( mengamalkannya ) serta mengharamkan apa yang diharamkan oleh al-Quran ( meninggalkannya ) nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dan menerima syafaatnya bagi sepuluh orang dari ahli keluarganya yang kesemuanya telah diwajibkan masuk neraka.
( Hadith Riwayat Ahmad dan Tarmizi ).

4.2 Diberi nikmat di alam kubur meskipun kesusahan, kepayahan dan huru hara di alam akhirat amat dasyat dan jasadnya akan terpelihara seperti keadaan asalnya tanpa dirosakkan oleh sesuatu pun sedangkan tubuh orang lain tidak terkecuali daripadanya.

4.3 Mendapat penghargaan khusus dari Nabi Muhammad s.a.w. Penghargaan seumpama ini pernah diberikan oleh baginda ketika pengkebumian para syuhada’ yang hafaz al-Quran seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadith yang bermaksud:

“ Dari Jabir bin Abdullah r.a, bahawa suatu ketika Rasulullah s.a.w mengumpul dua orang lelaki yang syahid dalam peperangan Uhud dalam satu liang lahad, lalu baginda bertanya ,” Siapakah di antara kedua-dua ini yang paling banyak menghafaz al-Quran ?” Apabila ditunjukkan kepada baginda salah seorang dari mereka maka nabi akan mendahulukan pengkebumiannya lalu bersabda, “ Aku menjadi saksi terhadap mereka”. ( Hadith Riwayat Bukhari, Abu Dawud dan nasa’I ).

4.4 Ibubapa yang berusaha menjadikan anaknya sebagai hafiz akan mendapat ketinggian martabat di akhirat.Baginda Rasulullah s.a.w bersabda:

“ Sesiapa yang membaca al-Quran dan belajar serta beramal dengannya, dia akan dipakaikan pada hari kiamat dengan mahkota dari cahaya yang mana cahayanya lebih terang dari cahaya matahari, dan kedua ibubapanya akan dipakaikan dengan perhiasan yang tidak pernah mereka pakai di dunia. Maka mereka berdua bertanya, “ Dengan sebab apakah kami pakaikan dengan perhiasan ini?. Mereka akan dikatakan: Dengan sebab bacaan al-Quran oleh anakmu”. ( Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim ).

4.5 Para hafiz akan diseru pada masa itu supaya terus menaiki tingkat syurga mengikut kadar bilangan ayat al-Quran yang telah dibacanya semasa di dunia.

4.6 Selalu dilindungi oleh Allah.
4.7 Menjadi umat Nabi Muhammad yang mulia.
4.8 Tidak merasa takut pada hari kiamat.
4.9 Doanya akan dimakbulkan oleh Allah s.w.t.
4.10 Merupakan mereka yang paling layak untuk menjadi imam serta dipermudahkan segala urusan mereka.

Oleh itu, para hufaz bukan sahaja dipandang mulia di dunia, malah di akhirat kelak mereka akan turut mendapat pelbagai pengiktirafan daripada Allah s.w.t.Sebaliknya rugilah orang yang tidak ada al-Quran di dalam hatinya walaupun satu ayat. Rasulullah s.a.w menganggapkan orang yang tidak membaca al-Quran dan tidak menghafaznya, seterusnya tidak pula beramal dengan ajarannya ialah orang yang sangat rugi seperti rumah buruk yang hampir runtuh. Sabda baginda s.a.w bermaksud:
“ Sesungguhnya orang yang tidak ada sesuatu daripada al-Quran di dalam dirinya adalah seperti rumah usang, buruk dan hamper runtuh”. ( Hadith Riwayat Tarmizi ).

5.0 KEPENTINGAN MENGHAFAZ AL-QURAN

Terdapat beberapa kepentingan menghafaz al-Quran. Antaranya ialah:

5.1 Menjaga kemutawiran al-Quran.
Kemutawiran al-Quran bermaksud al-Quran itu sampai kepada kita dengan diriwayatkan oleh sebilangan ramai dan mereka mempunyai sifat dan ciri-ciri yang amanah sehingga tidak diragukan atas kedustaan atau kepalsuan al-Quran itu sendiri. Ulama telah bersepakat bahawa menghafaz al-Quran itu hukumnya adalah fardu kifayah.Seseorang yang berusaha menjadi seorang hafiz bermakna ia telah bersusah payah untuk mengambil bahagian dalam usaha menjaga kemutawiran al-Quran. Firman Allah s.w.t dalam surah Al-Baqarah ayat 120:
`s9ur 4ÓyÌös? y7Ytã ߊqåkuŽø9$# Ÿwur 3“t»Á¨Y9$# 4Ó®Lym yìÎ6®Ks? öNåktJ¯=ÏB 3 ……………….
Maksudnya: “ Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan reda dengan kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka……..”

5.2 Meningkatkan kualiti umat.
Hafalan al-Quran membantu seseorang dalam mempelajari dan memahami seluruh ilmu berkaitan dengan islam dari segi akidah, syariah dan akhlak. Tujuannya untuk meningkatkan kualiti keilmuan umat islam agar mampu menjadikan al-Quran sebagai garis panduan dalam kehidupan. Semakin seseorang itu membaca, mempelajari dan menghafaz berbagai ayat atau surah semakin berkualitilah kehidupannya dalam menjalankan syariat islam.

5.3 Menjaga terlaksananya sunah-sunah Rasulullah s.a.w.
Sebahagian ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w berkait rapat dengan hafalan al-Quran. Terdapat banyak hadis yang menerangkan bacaan yang disunatkan dan digalakkan di dalam sembahyang berkaitan dengan sunah-sunah tertentu dalam al-Quran. Misalnya dalam solat jumaat, Nabi Muhammad s.a.w sering membaca surah Al-A’la dan Al-Ghasyiyah atau kadang kala membaca surah Al-Jumuah dan Al-Munafiqun. Jadi jelaslah kepada kita, menghafaz al-Quran bererti juga satu usaha menjamin terlaksananya sebahagian sunah-sunah Rasulullah s.a.w.

5.4 Menjauhkan seorang mukmin dari perkara yang melalaikan.
Orang mukmin yang sejati adalah seorang yang berjaya dan mampu menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak berfaedah. Al-Quran juga menerangkan bahawa ciri-ciri mukmin yang beruntung atau berjaya adalah yang mampu menjauhkan diri dari perkara yang melekakan. Firman Allah s.w.t surah Al-Mukminun ayat 1-3:
‰s% yxn=øùr& tbqãZÏB÷sßJø9$# ÇÊÈ tûïÏ%©!$# öNèd ’Îû öNÍkÍEŸx¹ tbqãèϱ»yz ÇËÈ tûïÏ%©!$#ur öNèd Ç`tã Èqøó¯=9$# šcqàÊ̍÷èãB ÇÌÈ
Maksudnya: “ Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman ( iaitu ) orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari
( perbuatan dan perkataan ) yang tiada berguna”.

5.5 Memelihara kesucian moral dan sosial dalam masyarakat.
Di zaman yang penuh cabaran ini, masyarakat memerlukan suatu jalan bagi membendung masalah social dalam masyarakat hari ini.Aktiviti penghafazan al-Quran dapat menangani gejala keruntuhan moral dan social. Sebagaimana firman Allah s.w.t surah Saba’ ayat 15
×ot$ù#t/ ……………. ×pt6Íh‹sÛ ;>u‘ur Ö‘qàÿxî
Maksudnya:…………( negerimu ) adalah negeri yang terbaik dan ( Tuhanmu ) adalah tuhan yang maha pengampun”.

Seseorang yang asyik dengan pengajian dan penghafazan al-Quran akan terselamat daripada kelalaian dan kemaksiatan kerana penumpuan hati manusia tidak mampu mengumpul dua perkara bertentangan dalam satu masa. Firman Allah s.w.t dalam surah Al-Ahzab ayat 4:
$¨B Ÿ@yèy_ ª!$# 9@ã_tÏ9 `ÏiB Éú÷üt7ù=s% ’Îû ¾ÏmÏùöqy_ 4 ………………
Maksudnya: “ Allah tidak sekali-kali menjadikan dua hati bagi seorang dalam dirinya…….”.


6.0 PERINGKAT HAFAZAN

Dalam menghafaz ayat-ayat al-Quran, terdapat tiga peringkat hafazan iaitu menghafaz ayat-ayat baru ( Hifz jalid ), peringkat mengulang-ulang hafazan lepas
( sabaq ) dan peringkat mengekalkan hafazan yang sedia ada ( muraj ‘ah/ I’adah ).

6.1 Mengekalkan ayat-ayat al-Quran baru ( Hifz jadid ) adalah menghafaz ayat-ayat yang belum pernah dihafaz. Dalam kaedah menghafaz ayat-ayat baru, terdapat dua peringkat yang perlu dilakukan iaitu peringkat sebelum dan semasa menghafaz.

6.1.1 Peringkat sebelum menghafaz.
Peringkat ini penting kerana ia akan membantu seseorang semasa menghafaz ayat-ayat al-Quran. Perkara-perkara yang perlu dilakukan sebelum menghafaz ialah khatam al-Quran, mengkhususkan satu mashaf al-Quran sahaja, menentukan kadar hafazan, susunkan ayat atau juzuk yang hendak dihafaz dan tidak berpindah ke ayat
( hafazan ) baru sehingga betul-betul lancar.

6.1.2 Peringkat ketika menghafaz.
Antara perkara-perkara yang perlu dilakukan semasa peringkat menghafaz ialah membaca doa sebelum menghafaz, memilih tempat yang sesuai seperti jauh dari kebisingan, bersih dan suci dari kotoran dan najis dan gangguan lain seperti hampir dengan telefon dan sebagainya.Pilih masa yang sesuai dan lancarkan bacaan ayat-ayat dan surah-surah yang akan dihafaz dan setelah bacaan lancar barulah mula menghafaz. Setelah menghafaz beberapa ayat hendaklah diulang balik dan jika penat berhenti rehat dan teruskan hafazan.

7.0 KAEDAH-KAEDAH DAN METODOLOGI HAFAZAN

Dalam menghafaz ayat-ayat al-Quran terdapat beberapa kaedah yang boleh dilakukan bagi memudahkan penghafazan. Antaranya ialah :-

7.1 Memahami ayat-ayat yang akan dihafaz.
Kaedah ini kebiasaannya sesuai dengan mereka yang memahami Bahasa Arab dengan baik. Ini kerana ayat-ayat yang hendak dihafaz perlu difahami terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan melihat terjemahan daripada tafsir al-Quran supaya ketika menghafaz, kita akan terasa maknanya meresap ke dalam hati. Setelah memahami, bacaan tadi perlulah berulang -ulang kali supayaa dapat mengingatinya.

7.2 Mengulang-ulang bacaan sebelum menghafaz.
Kaedah ini kurang membebankan kerana seseorang tidak perlu menggunakan seluruh akal fikirannya. Sebelum menghafaz ayat-ayat tertentu penghafaz perlu membuat bacaan ayat-ayat yang hendak dihafaz secara berulang- ulang.

7.3 Mendengar sebelum menghafaz.
Ramai dikalangan penghafaz yang menggemari kaedah ini kerana ia tidak terlalu memberi tekanan fikiran kepada penghafaz untuk mengingatinya. Penghafaz hanya perlu mendengar dengan serius bacaan setiap ayat yang hendak dihafaz melalui kaset-kaset rakaman tilawah al-Quran yang diakui kesahihannya dan mendengar secara berulang-ulang. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w, baginda memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci kepada para makmum dibelakangnya.

7.4 Menulis sebelum menghafaz.
Cara ini sering digunakan oleh para ulama pada zaman dahulu dengan menulis terlebih dahulu setiap ilmu tersebut sebelum menghafaznya.

7.5 Menggambarkan ayat yang hendak dihafaz dalam ingatan.
Semasa proses menghafaz, seseorang itu hendaklah mengusahakan supaya ayat-ayat yang dihafaz beserta tulisannya dapat digambarkan dalam ingatan.Penghafaz juga hendaklah memastikan supaya setiap kepala ayat di awal dan di akhir setiap muka surat dapat digambarkan dalam ingatan.

KAEDAH MENGULANGKAJI HAFAZAN.
Takrir atau muraja’ah bermakna mengulang-ulang. Maksud kaedah ini ialah pengulangan yang dibuat oleh penghafaz al-Quran untuk mengekal dan mengukuhkannya dalam ingatan. Ini bertujuan bagi mengekalkan hafazan tersebut supaya tidak lupa atau hilang dari ingatan. Kekerapan mengulang-ulang bacaan bergantung kepada kekuatan daya ingatan masing-masing. Terdapat dua bahagian mengulangi hafazan yang masih baru dan mengulangi hafazan yang telah lama diperolehi.

KAEDAH MENGEKALKAN HAFAZAN
Pengekalan hafazan merupakan peringkat di mana mengekalkan hafazan yang tersimpan dalam ingatan. Bagi seorang hafiz, al-Quran adalah amat penting dan menjadi kewajipan supaya ia menjaga dan memelihara hafazannya agar terus kekal dalam ingatannya. Antara kaedah yang boleh dipraktikkan mengekalkan hafazan ialah bergaul dengan mereka yang telah menjadi hafiz, mengulang bersama orang lain, selalu membaca ayat yang dihafaz di dalam solat dan menyertai musabaqah.

KAEDAH MENJAGA HAFAZAN LAMA
Bagi seorang hafiz yang telah rasikh hafazannya, kekuatan mengulang bergantung kepada kekuatan daya ingatan yang dimiliki. Secara umumnya, kekerapan mengulang bagi mereka yang rasikh adalah dua atau tiga kali khatam dalam masa setahun. Adalah menjadi tanggungjawab seorang hafiz untuk mengulang bacaan setiap hari.

KAEDAH MENGULANGKAJI HAFAZAN BARU
Kaedah ini digunakan bagi pelajar yang baru sahaja menghabiskan penghafazan al-Quran atau mereka yang di dalam pertengahan seperti telah memperolehi 15 juzuk ke atas. Contohnya, seorang yang telah menghafaz 15 juzuk, ia mestilah memastikan kesemua 15 juzuk dapat diulang setiap hari. Jika tidak mampu, boleh diselesaikan dalam masa dua atau tiga hari sekali berdasarkan pembahagian berikut: 1.Hari pertama : mengulang lima juzuk yang dianggap lancar dan mudah,
ditambah dua juzuk hafazan yang baru.
2.Hari kedua : mengulang lima juzuk yang dianggap lancar dan mudah
( selain 5 juzuk di atas ), di tambah dua juzuk hafazan yang baru.
3. Hari ketiga : mengulang 5 juzuk dari mana-mana bahagian juzuk yang
dianggap belum lancer dan sukar diingat.


METODOLOGI HAFAZAN

Pada dasarnya setiap seorang hafiz memiliki satu metod atau cara masing-masing di dalam menghafaz al-Quran mengikut apa yang lebih sesuai dengannya. Terdapat beberapa langkah di dalam menghafaz al-Quran iaitu:

Hendaklah memilih waktu yang paling sesuai untuk menghafaz.
Waktu yang paling sesuai di mana fikiran masih kosong dari berbagai perkara seperti pada tengah malam, selepas solat tahajud atau setelah solat subuh. Pemilihan masa seperti ini sangat berkesan.

Satu ayat demi satu ayat.
Cara menghafaznya hendaklah satu ayat demi satu ayat dilukiskan di dalam fikiran terlebih dahulu sebelum dibaca dengan , sehingga gambaran dan tulisan ayat seakan telah dilukis di dalamnya.Jika dalam keadaan awal sudah baik, bolehlah diulang-ulang beberapa kali dan makin cepat. Jangan berpindah ayat selagi ayat pertama belum lancar.

Mengulang-ulang pada ayat atau kalimah yang sukar.
Pada sesuatu muka surat, biasanya terdapat satu ayat ataupun kalimah
( perkataan ) yang sukar untuk disebut berbanding dengan lainnya.

Kesukaran pada permulaan suatu ayat.
Biasanya pada permulaan suatu ayat terdapat kesukaran di dalam memulakannya sehingga sentiasa lupa ketika mentakrirnya.

Ulangkaji setidak –tidaknya tiga kali sebelum memulakan menghafaz ayat yang berikutnya.
Penghafaz mestilah memastikan hafazan yang baru diperolehi semalam diulangkaji setidak-tidaknya tiga kali sebelum memulakan menghafaz ayat berikutnya.Digalakkan mentakrir hafalan yang baru diperolehi sebanyak lima kali dalam masa 24 jam.


8.0 MASALAH-MASALAH YANG TIMBUL SEMASA MENGHAFAZ
AL-QURAN

Setelah bergelar seorang hafiz, adalah menjadi tanggungjawab kepada seorang itu untuk memelihara hafazannya supaya tidak hilang atau lupa. Dalam usaha mengejar matlamat menghafaz al-Quran, kita juga harus sentiasa ingat pesanan Allah dalam ayat 37 surah Al-Anbiya’ bahawa manusia itu dijadikan olehNya bersifat gopoh. Satu daripada kaedah untuk mengatasi lupa ialah dengan menerima hakikat kejadian semulajadi kita dan mengurus proses lupa semula jadi yang sedia ada dalam diri kita itu dengan teratur. Melupakan hafazan al-Quran setelah menghafaznya adalah suatu dosa di sisi Allah s.w.t. Amaran keras ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad s.a.w dalam sebuah hadisnya:

Mafhumnya: “ Sesiapa yang menghafaz al-Quran kemudian dia lupa nescaya dia akan berjumpa Allah di hari kiamat dalam keadaan berpenyakit juzam ( kusta ) dengan terpotong-potong tangannya “. ( Hadith Riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi ).

Antara masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang hafiz ialah:

8.1 Masalah Dalaman ( Internal ) seorang hafiz al-Quran.

Masalah ini adalah masalah yang wujud dalam diri seorang hafiz al-Quran. Semasa menjalani kehidupan hariannya, godaan dunia dan bisikan syaitan boleh menyebabkan seseorang hafiz lupa diri bahawa dia adalah seorang penghafaz al-Quran. Oleh itu, seorang hafiz perlu mengatasi masalah-masalah dan menjaga dirinya untuk menggelak daripada lupa hafazan. Antaranya ialah:-

8.1.1 Sibuk dengan berbagai urusan dunia.
Orang yang demikian, tidak akan dapat melapangkan masa untuk mengulangkaji hafazan. Dalam mengejar keperluan hidup, seorang hafiz perlulah melapangkan sejumlah masanya setiap hari untuk mengulang bacaan. Firman Allah s.w.t dalam surah Al-Qiyamah ayat 20-21:

žxx. ö@t/ tbq™7ÏtéB s's#Å_$yèø9$# ÇËÉÈ tbrâ‘x‹s?ur notÅzFy$# ÇËÊÈ
Maksudnya: “ Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu ( hai manusia ) mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan ( kehidupan ) akhirat”.

Sekiranya kita boleh memperuntukkan 20 minit sehari secara konsisten, tidak kira waktu di mana, kita boleh menghafaz. Contohnya di waktu rehat tengahari, selepas maghrib, sambil menunggu bas, dalam keretapi atau bila-bila masa.

8.1.2 Tidak sabar, malas dan mudah berputus asa.
Menghafaz dan mengulang-ulang hafazan al-Quran memerlukan kegigihan dan kesabaran berterusan. Semasa al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah s.a.w yang memerlukan titisan peluh untuk menerimanya, bahkan seorang sahabat pernah merasakan beratnya peha Rasulullah ketika pehanya menjadi sandaran kepada peha Rasulullah ketika baginda menerima wahyu. Oleh itu, kesabaran dan tidak mudah putus asa menjadi sifat kepada seorang yang ingin menghafaz al-Quran.

8.1.3 Niat yang tidak ikhlas.
Dalam menghafaz al-Quran, niat mestilah ikhlas dan niat yang sebaliknya bukan sahaja menghalang kejayaan seseorang bahkan juga mendapat kutukan daripada Allah s.w.t di hari akhirat. Dalam menghafaz, keikhlasan hendaklah berterusan dan ini memberi motivasi untuk mencapai kejayaan sebagai hafiz.

8.2 Masalah Luaran ( External ) seorang hafiz al-Quran.

Di antara masalah-masalah luaran ialah :-

8.2.1 Tidak mampu membaca dengan baik.
Penghafaz yang tidak mampu mmbaca al-Quran dengan baik akan menghadapi dua masalah iaitu masalah membaca dan menghafaz. Oleh itu, sorang hafiz mestilah mampu embacanya dengan baik dengan cara tartil yang bermaksud bacaan dengan betul tajwid, makhraj. Apabila bacaanya baik maka mudahlah baginya untuk menghafaz.

8.2.2 Tidak mampu mengurus masa.
Antara masalah terbesar dalam memulakan menghafaz al-Quran ialah persoalan bagaimana hendak memulakannya. Sesetengah pula tergambar bahawa proses menghafaz al-Quran perlukan banyak masa sedangkan setiap kita sibuk dengan bernagai urusan seperti pekerjaan, pelajaran, profesion atau rumahtangga. Untuk ini penghafaz perlu mendisiplinkan diri melapangkan sebahagian masa untuk menghafaz dan sebaiknya jadikan menghafaz sebagai tugas utama.Oleh sebab itu, di Tahfiz telah disediakan jadual-jadual tertentu untuk hafiz berpeluang menghafaz dengan kesesuaian dirinya.Sekiranya kepentingan al-Quran termaktub dalam jiwa kita, insyaAllah kita akan dapat mengatur waktu walaubagaimana sibuk sekalipun.

8.2.3 Sukar membezakan ayat-ayat mutasyabih.
Al-Quran adalah merupakan mukjizat dari Allah s.w.t, mempunyai ayat-ayat yang sama dari segi makna dan lafaznya. Penghafaz al-Quran perlu memberi perhatian yang khusus terhadap ayat-ayat al-Quran. Kalau ianya tidak diberi perhatian bersungguh-sungguh, ia akan menjadi satu masalah akan menyebabkan hafazan seseorang sering bertukar dan menjadi kucar kacir. Untuk mengatasi masalah ini, para penghafaz perlulah mencari kaedah tersendiri untuk membezakan di antara ayat-ayat al-Quran.

Oleh yang demikian, setiap masalah boleh di atasi jika kita pandai untuk mencari jalan menyelesaikannya bagi mencapai apa yang kita inginkan. Kita perlu menerima hakikat bahawa otak manusia mempunyai had masa untuk menyimpan rekod-rekod. Namun demikian, kadar kekuatan tidak sama antara individu dengan individu yang lain. Yang penting, seorang penghafaz mesti bersungguh-sungguh dan berusaha sedaya upaya bagi mengekalkan hafazannya.

10.0 PENUTUP

Dapatlah disimpulkan bahawa, dalam usaha mengejar matlamat menghafaz al-Quran, kita juga harus sentiasa ingat pesanan Allah dalam ayat 37 surah al-Anbiyaa’ bahawa manusia itu dijadikan oleh-Nya bersifat gopoh.Salah satunya ialah mahu melihat hasil usaha dalam tempoh yang singkat. Begitu juga hakikat hidup ini, tiada urusan besar atau kecil yang boleh dilaksanakan dengan sempurna tanpa perancangan yang teliti dan pengurusan yang berkesan.Proses penghafazan al-Quran tidaklah terkecuali.Setiap individu mempunyai kekuatan dan kelemahan yang berbeza-beza.Oleh itu, maha suci Allah yang segala urusan penghafazan berada di tangan-Nya. Oleh yang demikian, membaca al-Quran untuk tujuan menghafaz dengan cara yang betul dan dengan niat yang ikhlas akan menjadi amal soleh yang diberi pahala di sisi Allah.
Membaca al-Quran bukan sahaja mendapat pahala dan menjadi syafaat di dalam kubur dan juga di hari akhirat, tetapi ia juga merupakan ubat dan penawar serta rahmat bagi seluruh kaum muslimin.Ini adalah berdasarkan firman Allah dalam surah Isra ayat 82:
ãAÍi”t\çRur z`ÏB Èb#uäöà)ø9$# $tB uqèd Öä!$xÿÏ© ×puH÷qu‘ur tûüÏZÏB÷sßJù=Ïj9
Bermaksud: “ Dan kami turunkan sebahagian daripada ayat-ayat al-Quran itu menjadi penawar dan rahmat bagi orang mukmin”.
Fadilat al-Quran bukan sahaja kerana membacanya, malah mendengarnya pun mendapat banyak manfaat.Antaranya ialah seperti yang disabdakan oleh Nabi s.a.w yang bermaksud :”Sesiapa yang mendengar ( bacaan ) satu ayat dari kitab Allah( Al-Quran ), maka ayat itu menjadi nur ( cahaya ) baginya”. Riwayat Ibnu Abbas r.a.
Malah, lebih daripada itu jika kita dapat menghafaz, memahami dan mengajarkannya kepada orang lain.Kerana dengan menghafaz kita dapat memelihara al-Quran daripada hilang, dan dengan mengajarnya kita dapat menyelamatkan orang Islam daripada kehilangan punca agama dan aqidah.
Kini, banyak tertubuhnya pusat-pusat pengajian dan institusi al-Quran yang memberikan peluang kepada yang ingin mencemburi pengajian tahfiz al-Quran.Apa yang penting keazaman, kesungguhan dan persediaan bagi menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang.

2 comments:

Zakirah Khairuddin said...

Nak share

Anonymous said...

Kenapa byk plagiat ni. Anda kena nyatakan rujukan dari mana utk menghormati ketulenan sumber asal.