? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "Save Template" CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Tinggal Jejak Anda Disini....

Friday, February 12, 2010

Etika Profesional

Pengenalan

Liputan meluas berita semasa mengenai agenda ataupun skandal rasuah yang semakin berleluasa di kalangan syarikat-syarikat korporat gergasi negara telah mencetuskan idea atau kepentingan latihan dan pengajaran etika agar ianya dapat menyelesaikan permasalahan yang tidak sihat tersebut.

Ekoran daripada masalah ini, maka telah timbul golongan-golongan yang tertentu untuk menyatakan pendapat mereka masing-masing berhubung dengan kes tersebut, malah segelintir saintis sosial juga telah mencadangkan bahawa peringkat awal ataupun asas latihan dan pengajaran etika seharusnya dimulakan daripada peringkat sekolah rendah lagi sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. Manakala peringkat lain pula seharusnya bermula daripada masa seseorang itu berkecimpung dengan tugas mereka.

Definisi Etika
Etika ialah satu prinsip kelakuan individu-individu yang boleh diterima dari segi akhlak. Dari segi etika individu pula, sama ada betul atau salah, ianya tidak serupa untuk setiap individu

Makna Etika Prfesional
Etika profesional pula digunakan untuk menilai prinsip moral untuk sesuatu kumpulan yang direka/dibuat untuk mengawal prestasi mereka di dalam menjalankan sesuatu tugas atau penggunaan sumber yang mereka ada.

Manusia mendalami aturan dan nilai milik budaya profesional sama seperti mereka membuatnya untuk golongan mereka. Golongan ini berpegang teguh pada aturan profesional dan nilai semasa membuat keputusan di atas bagaimana berkelakuan ataupun bertindak mengikut etika yang ditentukan.


Kes rasuh dan hubungkait dengan masalah etika dan moral
Sesungguhnya, permasalahan rasuah ini memang semakin berleluasa di negara kita dan memang tidak dinafikan bahawa gejala ini semakin mendapat perhatian daripada semua pihak.

Kes rasuah ini adalah satu kes yang sangat berkait-rapat dengan masalah etika dan moral. Orang atau individu yang terlibat dengan gejala tersebut sama ada memberi atau menerima rasuah adalah orang yang tidak beretika serta kurang nilai-nilai moral. Mereka yang menjalankan kegiatan tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri serta tidak mengambil-kira hak dan kepentingan orang lain. Demi untuk kesenangan diri sendiri, mereka bukan sahaja lupa dengan tanggungjawab mereka terhadap masyarakat malah telah meletakkan diri mereka di dalam situasi yang amat membahayakan.

Berdasarkan kepada kes gejala rasuah di kalangan syarikat-syarikat korporat gergasi di negara kita pula, gejala ini memang sangat berleluasa justeru kerajaan pada masa kini telah mengambil inisiatif untuk membendung permasalahan tersebut dengan memperkuatkuasakan rang undang-undang dan peranan pihak BPR untuk mencegah masalah ini daripada semakin berleluasa.

Whistle Blowing dan gejala rasuah
Apabila wujud kes-kes rasuah di mana-mana sahaja maka ianya tidak dapat lari daripada Whistle blowing khususnya di dalam dunia perniagaan. Whistle blowing ini adalah seseorang yang menuduh rakan sekerjanya, penyeliaan atau pegawai syarikat berhubung dengan tindakan yang tidak sah atau tidak bermoral.

Terdapat 2 jenis Whistle blowing iaitu:
dalaman – jika tuduhan dibuat melalui talian penyeliaan atau saluran yang tertentu di dalam syarikat tersebut.
luaran – sekiranya tuduhan tersebut dilaporkan kepada orang luar atau agensi-agensi di luar syarikat, seperti pihak berkuasa atau pihak media.
Individu yang terlibat dengan Whistle blowing ini adalah individu yang tergolong sama ada mereka berada di pihak yang benar mahupun tidak. Biasanya Whistle blowing ini akan timbul apabila wujud kes-kes yang tidak beretika tertentu umpamanya kes rasuah tersebut. Walau bagaimanapun, masalahnya di sini ialah persoalan sama ada individu yang terlibat dengan Whistle blowing ini adalah benar-benar betul ataupun sengaja direka-reka demi untuk kepentingan sendiri ataupun irihati dengan rakan sekerja mereka termasuklah pihak atasan mereka sekiranya mereka tidak berpuas-hati.

Namun demikian, apa yang menjadi kebiasaan dalam senario rasuah di negara kita, Whistle blowing akan wujud apabila kes rasuah ini benar-benar berlaku di dalam sesuatu organisasi tertentu.

Faktor-faktor pembentukan etika dan cara penyelesaian
Saranan sesetengah pihak termasuklah agensi saintis sosial yang menekankan tentang usaha untuk menanamkan sikap dan fahaman nilai-nilai etika dan moral di kalangan individu daripada peringkat bawahan sehinggalah ke peringkat apabila individu tersebut telah berkecimpung dengan kerjaya mereka masing-masing adalah sangat berpatutan.

Saranan tersebut adalah mengambil kira di mana terdapat lima faktor utama pembentukan etika individu iaitu pengaruh keluarga, pengaruh rakan, pengalaman hidup, nilai-nilai peribadi dan prinsip moral serta faktor keadaan/situasi.

Pengaruh keluarga adalah pengaruh utama atau yang paling berkesan dalam pembentukan etika individu. Hal ini demikian kerana setiap individu sebenarnya cenderung untuk mengikut atau mencontohi sikap ibu bapa mereka dan ini menyebabkan apa sahaja nilai-nilai moral dan etika yang diamalkan oleh ibu bapa tesebut secara tidak langsung akan dicontohi oleh individu atau anak-anak mereka tersebut.

Pengaruh rakan juga adalah sangat kuat dalam membentuk peribadi serta nilai-nilai moral dan etika individu tertentu. Di peringkat sekolah, sama ada sekolah rendah mahupun sekolah menengah, kanak-kanak khususnya murid-murid sekolah banyak bergaul dengan rakan-rakan mereka dan kebanyakan masa mereka dihabiskan bersama-sama dengan rakan-rakan mereka. Oleh yang demikian, apa sahaja tindak-tanduk yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka akan dicontohi oleh mereka sesama sendiri tanpa mengambil-kira sama ada ianya baik ataupun buruk.

Dari segi pengalaman hidup pula, setiap detik memori serta pengalaman yang telah kita alami saban hari sebenarnya menjadi satu pedoman dan pengajaran kepada kita untuk terus mempelajari sesuatu pengalaman baru di dalam hidup kita. Maka, setiap perbuatan serta tindak-tanduk sama ada ianya beretika mahupun tidak asalkan kita pernah mengalaminya secara tidak langsung akan mendorong diri kita sama ada mengelak ataupun meneruskan perbuatan yang kita pernah lakukan tersebut. Ini sebenarnya menjadi salah satu faktor pembentukan nilai-nilai etika dan moral di dalam diri kita tersebut.

Nilai-nilai peribadi serta prinsip moral adalah sangat kritikal untuk dibincangkan memandangkan skop bagi etika dan moral ini adalah sangat umum. Nilai-nilai peribadi dan prinsip moral ini sememangnya mampu membetuk etika peribadi seseorang serta dapat membantu seseorang untuk mempertimbangkan antara positif dan negatif serta pro dan kontra sesuatu perbuatan tersebut.

Akhir sekali ialah faktor situasi ataupun keadaan. Faktor keadaan sebenarnya satu faktor yang cenderung untuk memerangkap seseorang itu ketika berada dalam sesuatu dilemma. Faktor keadaan juga akan mendorong seseorang untuk bertindak mengikut keadaan tertentu. Maka, etika seseorang tersebut akan dapat dilihat semasa mereka sedang menangani sesuatu keadaan tertentu.
Berdasarkan kepada faktor-faktor pembentukan etika individu seperti yang telah diterangkan tersebut, maka jelas sekali bahawa kesemua faktor ini apabila dinilai berdasarkan pro dan kontranya serta dikaitkan dengan saranan pihak saintis sosial agar wujud latihan dan pengajaran aspek etika daripada peringkat bawahan adalah sangat berpatutan.

Dari segi faktor keluarga umpamanya, jika pihak keluarga khususnya ibu bapa tertentu boleh menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang baik kepada anak-anak mereka semenjak dari kecil lagi serta sentiasa menunjukkan nilai-nilai yang baik termasuklah menanamkan sikap yang menghindarkan diri daripada gejala rasuah, maka langkah ini sememangnya dapat mengatasi masalah rasuah yang semakin berleluasa ini. Individu yang terlibat dengan gejala rasuah tersebut sebenarnya mungkin terbiasa untuk menerima pelbagai bentuk ganjaran yang seakan-akan mirip dengan gejala rasuah semenjak dari kecil lagi. Kemungkinan sekali, pada masa kecil mereka, mereka sering menerima ganjaran daripada ibu bapa mereka tanpa mengambil-kira baik-buruk kesan daripada ganjaran tersebut dalam hidup mereka. Oleh yang demikian, jika dari kecil lagi mereka sudah dibiasakan dengan menerima ganjaran ataupun pra-rasuah daripada pihak ibu bapa mereka, maka ini secara langsung akan mendorong diri mereka untuk terus mengamalkan tabiat tersebut memandangkan ianya sudah menjadi kebiasaan dalam diri mereka.

Di sekolah, seharusnya nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral ini sangat ditekankan setiap hari kepada diri pelajar-pelajar sebelum mereka meninggalkan alam persekolahan mereka. Berdasarkan kepada faktor rakan sebaya seperti yang diterangkan sebelum ini, maka tidak hairanlah jika gejala rasuah ini semakin berleluasa di peringkat global khsusunya di kalangan ahli-ahli korporat dan pemimpin-pemimpin kerajaan tertentu. Tidak dinafikan bahawa pengaruh rakan sebaya ini sangat kuat dalam membentuk nilai-nilai peribadi dan prinsip etika seseorang individu tertentu. Maka, usaha untuk membentuk serta menanamkan nilai-nilai etika ini di peringkat awal sekolah rendah sehinggalah ke peringkat persekolahan yang lebih tinggi seharusnya diteruskan. Ini bukan sahaja dapat mendorong dan membentuk peribadi seseorang individu tertentu malah juga dapat membantu untuk mengatasi gelaja rasuah ini daripada semakin berleluasa.

Undang-undang sebagai dasar kepada keputusan pengurusan
Kita akan melihat undang-undang sebagai dasar kepada keputusan pengurusan apabila berhadapan dengan dilemma etika.

Undang-undang adalah satu set peraturan yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengawal tingkahlaku dalam masyarakat. Kita harus merujuk kepada undang-undang apabila berhadapan dengan konflik antara prestasi ekonomi organisasi dan prestasi sosial. Biarkan undang-undang yang memutuskan. Di dalam masyarakat demokrasi di mana peraturan dan undang-undang dianggap mewakili penilaian moral dari ahli masyarakat. Secara keseluruhannya, kita harus mematuhi penilaian moral ini dan tidak sepatutnya membentuk pendapat moral peribadi kita. Ada banyak contoh undang-undang yang mencerminkan penilaian moral terkumpul.

0 comments: